ipekböceği

İpek , 17
Çok sevdikleri var ama hep sevdikleri pek yok genelde kararsız ,
en güzel kırmızı
fen lisesinde tembel olarak yasamaya calısan biri
buralar hep benim

dontlookbacknever:

buunu arıyodum skahdıwsd :D:D

(Kaynak: senglmerve, heavenisyoureyess gönderdi)

etteluor:

listoflifehacks:

If you like this list of life hacks, follow ListOfLifeHacks for more like it!

I couldn’t have clicked the motherfucking follow button faster after I saw the pinata cookies with mini m&m’s inside holy shit let me tell you

(etiburcak gönderdi)

Çirkinim bayım. Lakin bu sizi güzel sevmeme engel değil.

(Kaynak: masmavibiri, miyopkiz gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter